Gropen Extreme

GrpnX Sverige AB är ett värdegrundsbaserat företag. GrpnX Sverige AB fokuserar på upplevelser, utmaningar och utveckling.

Gropen Extreme genomfördes första gången 2015. I GrpnX Sverige AB styrelse sitter grundaren till Gropen Extreme.

GrpnX Sverige AB:s vision är:

”Vi bidrar till ett samhälle där människor utmanas och utvecklas genom upplevelser för ett mer berikat liv.”

Vår värdegrund bygger på självbestämmandeteorins tre byggstenar för att uppnå inre motivation:

Samhörighet
Vi ser en ömsesidighet där vi tillsammans med våra deltagare bygger och utvecklar utmaningar och upplevelser.

Känslan av kompetens
Att deltagarna utifrån sina förutsättningar utmanas och har möjligheten att utveckla förmågor där det upplevda behovet finns.

Autonomi
Deltagarna har stora möjligheter att påverka utvecklingen både avseende mål och vägen dit.


Gropen Extreme
Orgnr: 559129-6594
Rälsvägen 35
756 53 Uppsala
E-post: info@gropenextreme.se