• §1 Gropen Extreme följer renidrott.se och deras policy om en dopingfri generation.
 • §2 Alla deltagare är ansvariga att känna till de regler som finns för tävlingen.
 • §3 Du som deltagare är skyldig att följa Gropen Extremes regler.
 • §4 Deltagande i Gropen Extreme sker på egen risk.
 • §5 Gropen Extreme frånsäger sig allt ansvar för skador som deltagarna får samt skador på deras utrustning.
 • §6 Gropen Extreme rekommenderar samtliga deltagare att teckna olycksfallsförsäkring för denna typ av tävling. Det ingår ej försäkring i anmälningsavgiften.
 • §7 Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift inte återbetalas. Idrottsevenemang är undantagna från ångerrätten. Undantag görs givetvis om farlig sjukdom, skada uppstått i nära anslutning till loppet. Återbetalning sker då med 50% av priset. Läkarintyg krävs. Däremot kan ni sälja biljetten och göra namnbyte. Namnbyte kostar 200 kr. Se paragraf 15.
 • §8 Tävlingsledningen har rätten att ändra banan.
 • §9 Det kommer finnas snitslar, avspärrningsband och vägvisare. Följ dessa.
 • §10 Gropen Extreme är utmaningar för alla nivåer. Hjälp gärna de medtävlande som behöver hjälp.
 • §11 Har tävlande skadats allvarligt under tävlingen så hjälps alla åt att kontakta arrangören så sjukvårdare kan hjälpa den skadade.
 • §12 Upp till 18 år anmäls deltagaren av vårdnadshavare.
 • §13 Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen. Om arrangemanget blir inställt p.g.a. extraordinära händelser så förbehåller sig Gropen Extreme sig rätten att behålla 75 % av avgiften. Ersättning för boende, resor eller liknande återbetalas ej.
 • §14 Det är inte tillåtet att använda prestationshöjande otillåtna preparat, droger, alkohol under loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka av dig från banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av otillåtna preparat, alkohol eller droger. Gropen Extreme följer Ren idrotts riktlinjer avseende doping.
 • §15 Det är ej tillåtet att springa i annans namn. Förändring av din anmälan skall senast ske 3 h innan start ex vid namnändring eller liknande. Varje ändring kostar 200 kr. Frågor om ändringar skickas till info@gropenextreme.se
 • §16 Gropen Extreme har vid varje tävling fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörliga bilder. Som deltagare ger du Gropen Extreme tillstånd att publicera bildmaterial i olika mediekanaler.
 • §17 Du erhåller ett chip när du hämtar din nummerlapp. Detta chip används för tidtagning. Chippet ska sitta på avsedd plats.
 • §18 Gropen Extreme förbehåller sig rätten att ändra starttider.
 • §19 GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller i hela EU från 25 maj 2018. GrpnX Sverige AB integritetspolicy är uppdaterad i samband med övergången till GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här.