21 oktober 2023

Välkommen till vårt blötaste och lerigaste lopp Uppsalaruset-Nattruset. I ljus eller mörker, välj själv! Anta utmaningen mot naturen och kämpa dig igenom lera, vatten, backar, stigar och spår. Vi har flera distanser för alla åldrar och träningsnivåer.

www.uppsalaruset.se